بر اساس برچسب : سرعت سایت
24
شهریور
1395

CSS Sprite چیست؟ چه کارایی دارد؟ و چگونه انجام دهیم؟
(0)

آیا با مفهوم CSS Sprite آشنایی دارید؟ اسم آن میتواند تا حدی فریبنده باشد، احتمالا تاکنون با دکمه هایی که حالت روشن و خاموش آنها در یک تصویر قرار گرفته اند برخورد داشته اید که با تغییر مکان تصویر زمینه حالات مختلفی را نشان میدهند. ...